§5 Regulaminu naszego sklepu opisujący warunki rezerwacji. Pełny regulamin znajduje się tutaj.

§ 5 Rezerwacja na Towar
  1. Klient może Rezerwować Towary za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa Rezerwacji umożliwia Klientowi zawarcie Umowy sprzedaży na wszystkie lub wybrane Towary z Rezerwacji w Sklepie Stacjonarnym w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
  2. Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Towar dostępny za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dodać go do KOSZYKA, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na Stronie Internetowej Sklepu. Klient dokonuje Rezerwacji przez wysłanie formularza rezerwacji do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "Rezerwuję".
  3. Każdorazowo przed wysyłką Rezerwacji do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej maksymalnej cenie brutto za wybrany Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie będzie zobowiązany ponieść w razie gdyby doszło do zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym.
  4. Po dokonaniu Rezerwacji, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej złożenia. Klient w ww. wiadomości zostaje poinformowany przez Sprzedawcę o numerze Rezerwacji oraz terminie i godzinach w jakich może zrealizować Rezerwację w Sklepie Stacjonarnym. Umowa sprzedaży może zostać zawarta ze Sprzedawcą w Sklepie Stacjonarnym, na warunkach zakupu stacjonarnego, po podaniu przez Klienta numeru Rezerwacji. Umowa Sprzedaży zawarta w Sklepie Stacjonarnym nie jest Umową Sprzedaży zawartą na odległość.
  5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, na skutek dokonania Rezerwacji, Klient uiszcza ceny na miejscu - w Sklepie Stacjonarnym, gotówką lub kartą płatniczą.
  6. Jeżeli w wyniku Rezerwacji, w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Klienta drogą mailową numeru Rezerwacji, nie została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Rezerwacja traci ważność.
Produkt dodany do ulubionych.